1.400.000

  • 9 Bóng LED
  • Đường kính 650mm
  • Nhánh đèn hợp kim sơn đen, chao đèn bằng thủy tinh 2 lớp.
Đèn chùm nhỏ gọn cho bàn ăn, phòng ngủ
Đèn chùm nhỏ gọn cho bàn ăn, phòng ngủ Sara SR203

1.400.000