5.803.000

  • 40 Bóng LED
  • Nhánh đèn hợp kim, chao đèn bằng thủy tinh.
Đèn chùm trang trí hiện đại
Đèn chùm trang trí hiện đại Sara SR207

5.803.000