3.300.000

  • 20 Bóng LED
  • Nhánh đèn hợp kim, chao đèn bằng thủy tinh.
Đèn chùm trang trí hiện đại
Đèn chùm trang trí hiện đại Sara SR208

3.300.000