3.320.000

  • 15 Bóng LED
  • Đường kính 650mm
  • Nhánh đèn hợp kim sơn đen, chao đèn bằng thủy tinh 2 lớp.
đèn chùm trang trí hiện đại
Đèn chùm trang trí Sara SR201

3.320.000