5.200.000

  • 15 Bóng LED
  • Đường kính 1200mm
  • Nhánh đèn hợp kim sơn đen, chao đèn bằng thủy tinh 2 lớp.
Đèn chùm trang trí hiện đại 12 bóng
Đèn chùm trang trí Sara SR205

5.200.000